Γερμανία – Ηλεκτρονική τιμολόγηση αλά Ιταλικά

Τα γερμανικά μέλη του κοινοβουλίου ζήτησαν την υιοθέτηση του ιταλικού καθεστώτος ηλεκτρονικών τιμολογίων (SdI) για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ.

Επιπλέον, ζητούν από τη Γερμανία να ενταχθεί στο νέο εργαλείο «Ανάλυση του Δικτύου Συναλλαγών» (TNA), το οποίο επιτρέπει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν ταχέως και να επεξεργάζονται από κοινού δεδομένα σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές και τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον πιο έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων δικτύων ενδεχόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε γιατί το μέτρο που της αντίστροφης επιβάρυνσης για ορισμένα αγαθά που είχε υιοθετήσει η Γερμανία, δεν πέτυχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Γερμανική e-envoicing

Το σχέδιο, μετά από παρόμοιες απόψεις που εξέφρασε το Ομοσπονδιακό Ελεγκτικό Συνέδριο, περιλαμβάνει μια ομοσπονδιακή πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο με αυτό που εφαρμόζει η Ιταλία από το 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ιταλικών αρχών το έλλειμμα του ΦΠΑ (vat gap) μειώθηκε κατά 10%, μετά την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Για να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη επιβάρυνση για τις μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν αυτές είτε να εξαιρεθούν από το καθεστώς ή να τους παρέχεται δωρεάν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές δημιουργίας και εκτύπωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Τα τιμολόγια B2G είναι υποχρεωτικά στη Γερμανία από τις 27 Νοεμβρίου 2020.
Όπως και στην Ιταλία έτσι και στην Γερμανία η επιβολή υποχρεωτικών τιμολογίων B2B ή B2C απαιτεί σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για απόκλιση από τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με το ΦΠΑ.

Τα μέλη του Bundestag ζήτησαν επίσης να ενταχθεί η Γερμανία στο TNA. Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο Βέλγιο και λειτουργεί σε 10 κράτη της ΕΕ.

Τέλος τα μέλη του γερμανικού κοινοβουλίου εκτός από τα παραπάνω πρότειναν να υιοθετηθεί ένα  καθεστώς ηλεκτρονικών τιμολογίων σε ολόκληρη την ΕΕ.Αφήστε μια απάντηση