Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2021 με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Επισημαίνεται ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα έχει επίπτωση στον προϋπολογισμό περίπου 245 εκ ευρώ ετησίως. Το ποσό όμως αυτό δεν αφαιρείται από την εισφορά για την σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική εισφορά αλλά από τις συνεισπραττόμενες εισφορές όπως ορίζεται από την διάταξη του σχετικού άρθρου.

Να τονίσουμε ότι. με τη διάταξη του άρθρου 298 του ν.4738/2020 με την οποία προστέθηκε η παρ. 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013, για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Επισημαίνεται όμως, ότι εάν το εισόδημα το έτος 2021 προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΦΕ (σ.σ. και δε γίνει κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς με ανάλωση κεφαλαίου), η απαλλαγή  παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 (σ.σ. αν στα έτη αυτά οι φορολογούμενοι κάλυψαν την τεκμαρτή διαφορά με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων, τότε δεν τίθεται θέμα μη εφαρμογής της διάταξης).Αφήστε μια απάντηση