Υπηρεσίες Που Παρέχουμε

Φορολογία Εισοδήματος

Η ύπαρξη οποιουδήποτε πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα, επιφέρει την υποχρέωση υποβολής σύνταξης δήλωσης εισοδήματος. Αναλαμβάνουμε την επεξεργασία, διεκπεραίωση, υποβολή μέχρι και την ολοκλήρωση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθάριση).

Φορολογικός Εκπρόσωπος

Οποιοσδήποτε κάτοικος εξωτερικού έχει συναλλαγές με την Ελλάδα, έχει υποχρέωση να ορίσει κάποιον φορολογικό κάτοικο Ελλάδος σαν φορολογικό εκπρόσωπο του. Στην Greek Advisors αναλαμβάνουμε την πλήρη φορολογική εκπροσώπηση σας προς το δημόσιο.

Αλλαγή Φορολογικής Κατοικίας

Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς του. Με πληθώρα εγκυκλίων μέχρι και σήμερα η διαδικασία αλλαγής φορολογικής κατοικίας και της απόδειξης για την φορολογική κατοικία σε χώρα εκτός της Ελλάδος έχει μεγάλες διαστάσεις. H εταιρία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλου του εύρους εργασιών για την ορθή απεικόνιση της φορολογικής σας κατοικίας.

Φορολογία Ακινήτου

Η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα επιφέρει υποχρεώσεις ως προς την δήλωση των ακινήτων και την φορολογία αυτών. Η Greek Advisors αναλαμβάνει την διεργασία για την σωστή απεικόνιση των ακινήτων σας στην οικονομική υπηρεσία. Περαιτέρω για οποιαδήποτε μεταβολή (αγορά, πώληση, κληρονομικών δικαιωμάτων, τακτοποίηση αυθαιρέτων) η Greek Advisors μαζί με το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών της (δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι) αναλαμβάνει την διευθέτηση αυτών.

Energy and Environment
Consulting

We work across all the major geographies, meaning we understand the underlying drivers in construction markets.

Surface Transport &
Logistics Consulting

Scheduled transport operations, from broad market trends and strategy to the development of integrated commercial strategies.

Doing the right thing,
at the right time.

0

Cases completed

0

Consultants

0

Awards winning

0

Satisfied customers
To help entrepreneurs get their act together
before they talk to investors.