Φορολογική Ενημερότητα

Loading
Συχνές ερωτήσεις

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας (βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη για την καταβολή τους) δεν υπερβαίνουν τα τριάντα ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας για:

 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης
 • Μεταβίβαση ακινήτου.

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Για τις λοιπές αιτίες έκδοσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Δ.Ο.Υ.

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά, για:

 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης
 • Μεταβίβαση ακινήτου στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες
  οφειλές σας είναι έως και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί
  εντολή ελέγχου για εσάς ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του οποίου
  έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα;

Επικοινωνείστε μαζί μας στο 2381071191 ή με email στο [email protected].

Αν βρίσκεστε απο κινητό μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παρακάτω για να μας καλέστε.