Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Loading

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη
μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, ο
υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν, μέχρι την 31η
Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης
μεταβολής στα δικαιώματα αυτά.
Παράδειγμα: Αγορά ακινήτου εντός του 2021 – Επιλέγεται το έτος 2022 και υποβάλλεται
η δήλωση Ε9 – Προθεσμία υποβολής έως 31/05/2022.

Όχι δεν μπορείτε να το κάνετε μέσω της ίδιας δήλωσης. Το Ε9 που υποβάλλεται για το
τρέχον έτος, αφορά μόνο τις μεταβολές που έγιναν εντός του έτους αυτού.
Εάν όμως διαπιστώσετε ότι πρέπει να προβείτε και σε άλλες διορθώσεις της
περιουσιακής σας κατάστασης, που αφορούν μεταβολές παλαιοτέρων ετών, θα πρέπει
να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

  • Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε δήλωση (για παλαιότερες
    μεταβολές) και αφού την οριστικοποιήσετε, μπορείτε να την μεταφέρετε στα
    επόμενα έτη μέχρι και το τελευταίο έτος που ισχύει η μεταβολή, για να
    ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά.
  • Όταν διορθώσετε την περιουσιακή εικόνα με τον τρόπο που περιγράφεται

Θα πρέπει να τη μεταφέρετε έως το τελευταίο έτος που ισχύει αυτή η μεταβολή,
προκειμένου να ενημερωθεί με ορθό τρόπο η περιουσιακή εικόνα στα έτη αυτά. Σε κάθε
περίπτωση, όταν μεταφέρετε δήλωση, θα πρέπει στο έτος μεταφοράς να ελέγχετε την
προεπισκόπηση περιουσιακής κατάστασης και εφόσον συμφωνείτε με αυτή, τότε να
προχωράτε σε οριστικοποίηση της μεταφερόμενης δήλωσης.
Η δήλωση μεταφέρεται στο επόμενο έτος ως «προσωρινά» υποβαλλόμενη και θα
πρέπει να επιλέξετε το έτος αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9»,
ώστε να μπορέσετε να την επεξεργαστείτε και να την οριστικοποιήσετε. Όταν την
οριστικοποιήσετε, εμφανίζεται μήνυμα για μεταφορά αυτής στο επόμενο έτος κ.ο.κ.

Εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό ή χρεωστικό η εκκαθάριση
πραγματοποιείται κεντρικά, εντός ολίγων ημερών.

Εάν από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, κατά τη στιγμή της οριστικής
υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για
την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η
οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί
έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ..
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την προσωρινή δήλωση.

Εάν στις τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή,
ή το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, η εκκαθάριση πραγματοποιείται
άμεσα και μπορείτε να εκτυπώσετε τη νέα πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Εάν προκύπτει πιστωτικό αποτέλεσμα, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να
απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη στιγμή
της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε
επιτυχώς. Για την οριστικοποίησή της όμως θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Μπορείτε από τις διαθέσιμες ενέργειες να εκτυπώσετε την προσωρινή δήλωση Ε9, η
οποία έχει ειδική σήμανση «ΑΚΥΡΟ», διότι δεν έχει υποβληθεί οριστικά και εκκρεμεί
έλεγχος από τη Δ.Ο.Υ.. Όταν προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η δήλωση οριστικοποιείται από αυτήν και εκδίδεται πράξη
προσδιορισμού φόρου.
Εάν δεν έχει γίνει διαχείριση της προσωρινής δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ., έχετε τη
δυνατότητα να την ακυρώσετε.

Όχι δεν μπορεί και η δήλωση Ε9 θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα;

Επικοινωνείστε μαζί μας στο 2381071191 ή με email στο gsotiriadis@hotmail.gr.

Αν βρίσκεστε απο κινητό μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παρακάτω για να μας καλέστε.