Υπηρεσίες

“Με αξιοπιστία και υπευθυνότητα.”
Σωτηριάδης Γεώργιος

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Ηθική
Αποτελεσματικότητα
Συνεχής πρόοδος
Συνέπεια
Ακεραιότητα
Καινοτομία
Διαφάνεια
Επαγγελματισμός
Υψηλά πρότυπα ποιότητας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το  TAX1.GR παρέχει λογιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για κάθε είδους επιχείρηση. Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών του  TAX1.GR στελεχώνεται από άτομα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και με συνέπεια το λογιστήριο κάθε μορφής επιχείρησης. Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες, Πανελλαδικά, είτε στην έδρα του πελάτη μας, είτε από τα γραφεία μας.

Στόχος του TAX1.GR είναι να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που  διαδραματίζει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Από την ίδρυση του TAX1.GR ως σήμερα  επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Οι πελάτες μας είναι οι δικοί μας “πρεσβευτές” που μιλάνε για εμάς, για την ποιότητα των λογιστικών μας υπηρεσιών που παρέχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Για εμάς, κάθε πελάτης μας χρήζει την ίδια αντιμετώπιση και σεβασμό.

Γνωρίζουμε ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο από προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Μία σύγχρονη επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει επιχειρηματικές δυσκολίες και αντιξοότητες. Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή οντότητα κάθε επιχείρηση που υποστηρίζουμε και για κάθε πελάτη μας χαράσσουμε διαφορετική λογιστική στρατηγική. Προσαρμόζουμε τις λογιστικές μας υπηρεσίες με γνώμονα αυτές τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιδιώκουμε την εύρυθμη ανάπτυξη κάθε εταιρείας που αναλαμβάνουμε με χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Μέλημα μας, η αποτελεσματική υποστήριξη   στις ανάγκες της επιχείρησής σας”.

 

Βασικές Παροχές

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Λογιστικές αναλύσεις & ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε µια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νουθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις, οι επιχειρήσεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούν σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις, πρόσθετοι φόροι.

Το φοροτεχνικό τμήμα του TAX1.GR , επιτυγχάνει την άμεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσμα να είναι σε θέση να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με αξιοπιστία .

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο µε την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

 

“Η εναρμόνιση επιχειρήσεων σε αλλαγές
της φορολογικής και εργασιακής νομοθεσίας
δεν αποτελεί μία τυπική διαδικασία,
αλλά προτεραιότητά μας”.

Βασικές Παροχές

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα µε το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 • Λοιπές Δηλώσεις σχετιζόμενες άμεσα με φορολογία Εισοδήματος
 • διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα

Εργατικά

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης. Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός επιδομάτων, αδειών και λοιπών αποδοχών
 • Εκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων
 • Εκδοση βεβαιώσεων αποδοχών
 • Υποβολή καταστάσεων ωρών και όρων συμβάσεως εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα μισθοδοσία

Μηχανογράφηση

Σε συνεργασία με την Epsilon Net το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει την εγκατάσταση και υποστήριξη της επιχείρησής σας δημιουργώντας έτσι μια δυνατή βάση στις εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές σας .

 Η σύμπραξη της λογιστικής γνώσης με τη μηχανογραφική τεχνογνωσία εγγυάται για σας μόνο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται αμεσότητα  στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα κατά την υλοποίησή τους.

Οι οικονομικές εξελίξεις καταιγιστικές ενώ οι πληροφορίες που καλείται να διαχειριστεί ένας επιχειρηματίας, σύνθετες και πολύ επίπεδες.

Είτε είστε νέος επιχειρηματίας που οργανώνει το επιχειρηματικό του μέλλον είτε είστε ιδιοκτήτης μικρομεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης, έχετε ανάγκη από καθοδήγηση και επαγγελματικές συμβουλές. Οι συνεργάτες της TAX1.GR  διαθέτουν την εμπειρία για να σας καθοδηγήσουν και να σας συμβουλέψουν στα επόμενα βήματα που σχεδιάζετε.

Η μεθοδολογία μας έγκειται στη βελτίωση όλων των επιχειρηματικών πρακτικών μέσω της αναβάθμισης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Για το λόγο αυτό, καταρτίζουμε πλάνο τακτικών συναντήσεων, αναλύουμε τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης και καλύτερης αντιμετώπισης, θέτουμε χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και εφαρμόζουμε, στην πράξη, όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες με απώτερο στόχο να βοηθήσουμε την εξέλιξη της εταιρίας σας.

 

Το  TAX1.GR διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις. Οι συνεργάτες του TAX1.GR έχοντας εργαστεί από κοινού µε επιχειρήσεις, έχει αναπτύξει τεχνογνωσία, για να μπορεί να καταγράψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων , να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, επιδιώκουμε  να συμβάλλουμε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέματα ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.

Επιδοτήσεις - Επενδυτικά Προγράμματα

Οι επιδοτήσεις είναι μία μορφή οικονομικής υποστήριξης σε έναν οικονομικό κλάδο. Σε μεγαλύτερη ανάλυση, οι επιδοτήσεις αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς ή ακόμα και μεμονωμένα άτομα.

Σκοπός είναι η προώθηση συγκεκριμένης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από την οποία όμως μπορεί να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό οι δικαιούχοι.

Οι μορφές που μπορεί να έχει μία επιδότηση, μπορεί να είναι

 • άμεση, με τη μορφή μετρητών , άτοκου δανείου,
 • έμμεση με τη μορφή φοροαπαλλαγών, επιδότησης χρηματοοικονομικής μίσθωσης, χαμηλότοκων δανείων και άλλες μορφές.

Το TAX1.GR αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α.), η οποία αναλύεται στα παρακάτω στάδια:

 • Προαξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου και βαθμολόγηση αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια του οδηγού του αντίστοιχου προγράμματος
 • Σχεδιασμός επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον επενδυτή για την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων και την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος.
 • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
 • Ηλεκτρονική υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους αξιολογητές για διευκρινήσεις στοιχείων του Επενδυτικού Έργου.
 • Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων αν απαιτηθούν από τους αξιολογητές.

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν οι συνεργάτες του TAX1.GR  δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίησή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε οδηγού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Τον συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων πληρωμών προς την αρμόδια Υπηρεσία, στις διάφορες φάσεις του έργου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
 • Την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτή στις επιτόπιες αυτοψίες των ελεγκτών των αρμόδιων  Υπηρεσιών για τον έλεγχο της πορείας του έργου και την εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Την συλλογή και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.

“Μαζί πάμε μακριά”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - Business Plan

Το TAX1.GR  αναλαμβάνει την σύνταξη και εκπόνηση  επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).

Η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Βασικός σκοπός ενός BUSINESS PLAN είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση. Τα τελευταία χρόνια η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια – επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες. Οι τράπεζες πλέον για να δώσουν δάνειο σε μια επιχείρηση πρέπει να διαβάσουν και να εγκρίνουν το επιχειρηματικό της σχέδιο. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για υποψήφιους χρηματοδότες οι οποίοι προκειμένου να επενδύσουν τα χρήματά τους σε μια επιχείρηση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου business plan.

Ένα Business Plan είναι το επιχειρηματικό σχέδιο που:

 • Δείχνει τα σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης
 • Δείχνει πώς αυτοί οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν και
 • Εξηγεί πως τα αποτελέσματα του σχεδίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αναγνώστη.

Το Business Plan πρέπει να περιγράφει την επιχείρηση και να την προβάλλει περιεκτικά και με ακρίβεια. Παράλληλα, είναι και ένα κείμενο προς πώληση, οπότε η περιγραφή του θα πρέπει να είναι ελκυστική.

Αν και το Business Plan πρέπει να αναγνωρίζει ότι το σχέδιο της επιχείρησης που παρουσιάζεται σε αυτό δεν θα είναι μόνιμος στόχος, θα πρέπει να δείχνει τη σημερινή θέση, τις σημερινές ανάγκες και τις μελλοντικές προσδοκίες της διοίκησης.  Θα πρέπει επίσης να δίνει έμφαση στα θετικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά την ίδια στιγμή να είναι και ρεαλιστικό όσον αφορά τα προβλήματα της, και να προτείνει πώς αυτά θα λυθούν ή θα ελαττωθούν.

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS PLAN) είναι να καθοριστούν οι επιχειρηματικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας επί των οποίων θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον η επιχείρηση.

Με το business plan, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάμενου εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (οικονομικά αποτελέσματα, οργανωτική δομή, προσφερόμενα προιόντα και υπηρεσίες, χρηματοοικονομική διαχείρηση κ.λ.π.), καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς, θέση της επιχείρησης στην αγορά, ανταγωνισμός, εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς). Με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα καθορισθούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Τo Business Plan είναι και ένα εργαλείο για την ίδια τη διοίκηση της επιχείρησης καθώς τη βοηθάει να προγραμματίσει την ανάπτυξη της εταιρίας και να προβλέψει τις αλλαγές που μπορεί να χρειαστούν.

Οι επενδυτές είναι οι κύριοι αναγνώστες ενός Business Plan μιας και επενδύουν σε ριψοκίνδυνες περιπτώσεις, έχοντας ταυτόχρονα μικρή γνώση για την επιχείρηση. Ένα πολύ καλά προετοιμασμένο Business Plan είναι το πρώτο βήμα για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας του.

Αυτό που θέλουν να δουν οι επενδυτές είναι:

 • ένα σημαντικό κέρδος ανάλογα με το ρίσκο του έργου
 • να αξιολογήσουν πόσο εκτεθειμένοι θα είναι σε ρίσκο λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της επιχείρησης και της αγοράς.
 • Εάν οι προβλέψεις είναι πραγματοποιήσιμες.

Συνεπώς, οι επενδυτές θέλουν να δουν μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο (BP) ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και των επενδυτών.

Το Business Plan είναι συνήθως η πρώτη ευκαιρία για τους επενδύτες να μελετήσουν τις προτάσεις με λεπτομέρεια. Η επιχείρηση έχει την ευκαιρία να εντυπωσιάσει και να δείξει ότι τα πλάνα της είναι εξαιρετικά και αξίζουν ειδική μεταχείριση.

Κάθε αναγνώστης θέλει να μελετήσει διαφορετικά θέματα του Business Plan από αυτά που μπορεί να θέλει να μελετήσει κάποιος άλλος, για αυτό θα πρέπει το Business Plan να δημιουργείται έτσι ώστε να ικανοποιεί όλες τις συγκεκριμένες ανάγκες. Γενικά, το Business Plan θα πρέπει να δείχνει:

 • Από πού ξεκινάς
 • Πού στοχεύεις
 • Πώς σχεδιάζεις να πραγματοποιήσεις τον στόχο σου, και
 • Αν αξίζει ο στόχος